• бул. „Никола Й. Вапцаров“ 23, София, 1000 България
  • office@center.bg

Изпратете ни съобщение

Декларирам съгласието си за обработка на личните ми данни в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) и предоставената ми по-горе "Информация за обработка на личните данни" съгласно раздел 2, член 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016г. Наясно съм, че имам право по всяко време да го оттегля, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на оттеглянето ми обработване.

Свържете се с нас

Ние сме винаги готови да помогнем.

  • +359 879 899 333
  • office@center.bg
  • бул. „Никола Й. Вапцаров“ 23, София, 1000 България