• бул. „Никола Й. Вапцаров“ 23, София, 1000 България
  • office@center.bg

Консултации на физически лица

 

Консултации на корпоративни клиенти

- Управление на портфейли от активи
- Управление на проекти
- Релокация с цел оптимизация на разходи
- Предоговаряне на условия по договори
- Прединвестиционно консултиране
- Преструктуриране на активи

 


Посредничество наеми

Уважаеми бъдещи клиенти на "Център Недвижими имоти". Преди да конкретизираме обхвата на нашата услуга при посредничество за отдаване под наем на недвижим имот, държим да Ви подсетим, че всеки един договор за наем е начало на взаимоотношения на Наемател и Наемодател. В тази връзка, за Вас е важно да изберете правилния партньор /Посредник/, който да Ви консултира и обезпечи вашите материални интереси в бъдещ период. 

Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот:

- "Център Недвижими имоти" се ангажира да направи пълен анализ на пазара относно предлагането на аналогични имоти под наем.

- Ще Ви консултираме за оптимална наемна цена, при която да предложите Вашия имот.

- Ще направим индивидуална реклама, на вашата оферта. Тя ще бъде рекламирана, както в наш корпоративен сайт, така и в национални и регионални печатни и електронни медии.

- След намиране на наемател, ще направим преценка за коректността му, на база контакта с него по време на огледите и първоначалните разговори, както и чер нашия натрупан опит в работата с клиенти.

- Ще подготвим договор за наем, който да гарантира правилното стопанисване на Вашия имот, редовността на плащанията на месечните наеми и консумативи от страна на Наемателя.Посредничество при наемане на недвижим имот:

- "Център Недвижими имоти" ще Ви даде информация за предлаганите имоти, в региона зададен от Вас, при съответните параметри.

- Ще организираме необходимия брой огледи за да придобиете реална представа за предлагането и да направите Вашия правилен избор.

- Ще Ви дадем пълна информация за предложените от нас имоти.

- Ще подготвим Договор за наем, които да гарантира спокойното ползване на избрания от Вас имот, при предварително договорена цена.

- Нашият договор ще ви гарантира сигурност и яснота на взаимоотношенията между Вас и наемодателя, при коректност от ваша страна.


Посредничество покупко-продажби 

Посредничество покупки

„Център Недвижими имоти” се ангажира да ви даде точна информация за предлагането на пазара на недвижими имоти в региона зададен от Вас.


Заедно с Вас ще направим преценка, за възможността да придобиете имот при зададените от вас параметри.


Ще ви предложим максимален брой предложения отговарящи на вашето търсене.

Ще ви информираме за всяко едно предимство, а също и недостатък на всеки предложен Ви имот.

След избор на имот, ще подготвим за Вас предварителен договор, който ще защити максимално вашия интерес и ще е юридически издържан.

Ще подготвим цялата документация и обследване на имота избран от Вас, за налични тежести или възбрани.

Ще организираме окончателното изповядване на сделката пред нотариус.

Ще ви въведем във владение на придобития от Вас имот.


Посредничество продажби

"Център Недвижими имоти" ще бъде неотлъчно до Вас от първоначалното решение за продажба или отдаване под наем на вашият имот или намерение за покупка или наемане на имот до окончателното приключване на сделката Ви.


Посредничество при продажба на недвижим имот:

- "Център Недвижими имоти" се ангажира да направи първоначален оглед на имота


- Да извърши съпоставителен анализ на пазарните продажни цени на аналогични имоти в района на местоположението на имота, с цел да се определи адекватна пазарна цена.


- Подготвя индивидуален подход за реклама на офертата, с цел достигане до потенциални клиенти в кратки срокове. Рекламирането на Вашия имот се осъществява, както в нашия корпоративен сайт, така и в други електронни и печатни медии.


- Проверка на всички документи удостоверяващи право на собственост и разпореждане с имота от страна на собственика, с цел предварителна готовност и юридическа обезпеченост за продажба на имота.


- Подготовка на Предварителен договор за покупко-продажба.* Подготовка на цялата документация за окончателното изповядване на сделката пред нотариус.Посредничество при покупка на недвижим имот:


- "Център Недвижими имоти" се ангажира да ви даде точна информация за предлагането на пазара на недвижими имоти в региона зададен от Вас.


- Заедно с Вас ще направим преценка, за възможността да придобиете имот при зададените от вас параметри.


- Ще ви предложим максимален брой предложения отговарящи на вашето търсене.


- Ще ви информираме за всяко едно предимство, а също и недостатък на всеки предложен Ви имот.


- След избор на имот, ще подготвим за Вас предварителен договор, който ще защити максимално вашия интерес и ще е юридически издържан.


- Ще подготвим цялата документация и обследване на имота избран от Вас, за налични тежести или възбрани.


- Ще организираме окончателното изповядване на сделката пред нотариус.


- Ще ви въведем във владение на придобития от Вас имот.

 

 

Управление на имоти


"Център Недвижими имоти", Ви предлага Управление на Вашите недвижими  имоти позиционирани на територията на град София.

Какво включва услугата:

- Оценка на потенциала на  имота: 
Детайлно проучване на пазара на имоти в съответния район на вашия имот и определяне на оптимална наемна цена.

- Намиране на подходящ Наемател за Вашия имот:
Използвайки базата си от клиенти и фирмения сайт както и националните сайтове за имоти, фирмата се ангажира да достигне до коректен и платежоспособен наемател на Вашия имот.

- Оптимизиране на разходите по подръжка на имота:
Използвайки широката си партньорска мрежа, "Център Недвижими имоти" осигурява, подръжка на имота и поправки на щети на най-ниски цени.

- Пълно освобождаване от ангажимент на собственика по грижата му за имота:
"Център Недвижими имоти", се ангажира с всички дейности по стопанисване и подръжка на имота.

- Постоянна грижа за имота:
Ежемесечно посещение на имота, с цел констатиране на нередности, щети или не добро стопанисване на имота, с цел отстраняването им.

- Максимална доходност:

"Център Недвижими имоти", се ангажира с постоянен анализ  за  наемните нива на недвижимите имоти и ги съгласува със собстгвениците с цел повишаване или намаляване на наемните нива, както на настоящи така и на бъдещи наематели на имота и постигане на оптимална годишна заетост и доходност.

Гаранции: 

- "Център Недвижими имоти" се ангажира с минимална заетост от 11 месеца на годишна база, в случай на съобразяване и обсъждане на актуалните наемени нива в района на съответния имот.

 

- Събиране на месечните наеми и консумативи от Наемателите.


- Грижата на добър стопанин. 

- Допълнителни услуги, съпътстващи Управлението на имоти:
Счетоводни косултации, юридическа обезпеченост на договорите между Наемател и Наемодател.