• бул. „Никола Й. Вапцаров“ 23, София, 1000 България
  • office@center.bg

Консултации на корпоративни клиенти

Управление на портфейли от активи

Управление на проекти

Релокация с цел оптимизация на разходи

Предоговаряне на условия по договори

Прединвестиционно консултиране

- Преструктуриране на активи