• бул. „Никола Й. Вапцаров“ 23, София, 1000 България
  • office@center.bg

 Управление на имоти


"Център Недвижими имоти" Ви предлага Управление на Вашите недвижими  имоти позиционирани на територията на град София.

 

Какво включва услугата:

- Оценка на потенциала на  имота:
Детайлно проучване на пазара на имоти в съответния район на вашия имот и определяне на оптимална наемна цена.

- Намиране на подходящ Наемател за Вашия имот:

Използвайки базата си от клиенти и фирмения сайт както и националните сайтове за имоти, фирмата се ангажира да достигне до коректен и платежоспособен наемател на Вашия имот.

- Оптимизиране на разходите по подръжка на имота:
Използвайки широката си партньорска мрежа, "Център Недвижими имоти" осигурява, подръжка на имота и поправки на щети на най-ниски цени.

- Пълно освобождаване от ангажимент на собственика по грижата му за имота:
"Център Недвижими имоти" се ангажира с всички дейности по стопанисване и подръжка на имота.

- Постоянна грижа за имота:
Ежемесечно посещение на имота, с цел констатиране на нередности, щети или не добро стопанисване на имота, с цел отстраняването им.

- Максимална доходност:

"Център Недвижими имоти", се ангажира с постоянен анализ  за  наемните нива на недвижимите имоти и ги съгласува със собстгвениците с цел повишаване или намаляване на наемните нива, както на настоящи така и на бъдещи наематели на имота и постигане на оптимална годишна заетост и доходност. 


Гаранции:

"Център Недвижими имоти" се ангажира с минимална заетост от 11 месеца на годишна база, в случай на съобразяване и обсъждане на актуалните наемени нива в района на съответния имот.

- Събиране на месечните наеми и консумативи от Наемателите.

 
- Грижата на добър стопанин. 

- Допълнителни услуги, съпътстващи управлението на имоти:
Счетоводни косултации и юридическа обезпеченост на договорите между Наемател и Наемодател.