• бул. „Никола Й. Вапцаров“ 23, София, 1000 България
  • office@center.bg

 

Посредничество покупки 

„Център Недвижими имоти” се ангажира да ви даде точна информация за предлагането на пазара на недвижими имоти в региона зададен от Вас.
Заедно с Вас ще направим преценка, за възможността да придобиете имот при зададените от вас параметри.
Ще ви предложим максимален брой предложения отговарящи на вашето търсене.
Ще ви информираме за всяко едно предимство, а също и недостатък на всеки предложен Ви имот.
След избор на имот, ще подготвим за Вас предварителен договор, който ще защити максимално вашия интерес и ще е юридически издържан.
Ще подготвим цялата документация и обследване на имота избран от Вас, за налични тежести или възбрани.
Ще организираме окончателното изповядване на сделката пред нотариус.
Ще ви въведем във владение на придобития от Вас имот.

Посредничество продажби


"Център Недвижими имоти"
ще бъде неотлъчно до Вас от първоначалното решение за продажба или отдаване под наем на вашият имот или намерение за покупка или наемане на имот до окончателното приключване на сделката Ви.

 

Посредничество при сделки с недвижими имоти:

Посредничество при продажба на недвижим имот:

- "Център Недвижими имоти" се ангажира да направи първоначален оглед на имота

- Да извърши съпоставителен анализ на пазарните продажни цени на аналогични имоти в района на местоположението на имота, с цел да се определи адекватна пазарна цена.

- Подготвя индивидуален подход за реклама на офертата, с цел достигане до потенциални клиенти в кратки срокове. Рекламирането на Вашия имот се осъществява, както в нашия корпоративен сайт, така и в други електронни и печатни медии.

- Проверка на всички документи удостоверяващи право на собственост и разпореждане с имота от страна на собственика, с цел предварителна готовност и юридическа обезпеченост за продажба на имота.

- Подготовка на Предварителен договор за покупко-продажба.

- Подготовка на цялата документация за окончателното изповядване на сделката пред нотариус.Посредничество при покупка на недвижим имот:

- "Център Недвижими имоти" се ангажира да ви даде точна информация за предлагането на пазара на недвижими имоти в региона зададен от Вас.

- Заедно с Вас ще направим преценка, за възможността да придобиете имот при зададените от вас параметри.

- Ще ви предложим максимален брой предложения отговарящи на вашето търсене.

- Ще ви информираме за всяко едно предимство, а също и недостатък на всеки предложен Ви имот.

- След избор на имот, ще подготвим за Вас предварителен договор, който ще защити максимално вашия интерес и ще е юридически издържан.

- Ще подготвим цялата документация и обследване на имота избран от Вас, за налични тежести или възбрани.

- Ще организираме окончателното изповядване на сделката пред нотариус.

- Ще ви въведем във владение на придобития от Вас имот.